“In het Kompas hangt een erg fijne sfeer en dit zorgt ervoor dat het er aangenaam is voor iedereen. We krijgen als leerlingen veel vrijheid. Zo kunnen we bijvoorbeeld onze weekplanners deels zelf invullen. Er wordt ons ook geleerd om met die vrijheid om te gaan. Wat belangrijk is voor later. Ook is de grens om een leerkracht aan te spreken, al is het om een babbeltje te slaan, veel kleiner dan in het traditioneel onderwijs. Dit maakt van het Kompas een echte tweede thuis.”

Emma Daerden 5WW

Onze visie

In het Kompas kiezen wij voor eigentijds onderwijs gebaseerd op recente ontwikkelingen in het vakgebied en gericht op het klaarstomen van jongeren voor het leven en werken in de 21ste eeuw. In een maatschappij die op vele vlakken sterk en snel evolueert, waar we levenslang zullen moeten leren en waar de beroepen van over 20 jaar misschien nog niet uitgevonden zijn, is het noodzakelijk om jongeren naast kennis ook belangrijke vaardigheden en attitudes aan te leren.

Ons innovatief onderwijs bestaat uit een combinatie van methodes (Freinet, Dalton, Leefschool, …) waaruit wij kiezen wat voor welke leerling het beste werkt. De eindtermen die onze leerlingen op het einde van hun leertraject dienen te behalen zijn dezelfde als die van alle andere onderwijsmethodes. De manier waarop we deze doelstellingen proberen te behalen, varieert.

Wij werken met 4, ons typerende kernwaarden:

Talent

Ervaring

Modern

Sfeer

De Strafste School

Zit je nog met vragen of wil je onze school bezoeken?