Inschrijving
Methodeschool het Kompas

Beste,

op 1 maart 2021 om 08u00 krijgt u de mogelijkheid om een nieuwe leerling in te schrijven voor het eerste leerjaar secundair onderwijs.
(Voor andere leerjaren gelieve contact op te nemen via telefoon of e-mail).

 (Gelieve de nieuwe leerling in te schrijven via een computer, niet via gsm of tablet)

Ververs stipt om 08u00 dit scherm, en er zal een knop beschikbaar zijn om u in te schrijven.

Documenten die je zeker moet hebben klaar liggen:

Voor stap 1:
(In deze stap moet alles juist worden ingevuld)

Naam, voornaam en geboortedatum van de leerling die je inschrijft.

Zeer belangrijk:
We vragen ook naar een e-mailadres waarop we contact met u kunnen opnemen.

Documenten die we nodig hebben voor het vervolledigen van je inschrijving :

In stap 2:

– Rijksregisternummer van de leerling die je inschrijft.

– Gegevens van alle ouders / plusouders / voogd.

– Gelieve even na te gaan of jullie gezin in de voorbije 2 jaar een studietoelage hebben ontvangen.

Alle gegevens van stap 2 kunnen later worden bijgevuld, maar we vragen u om zoveel mogelijk informatie al in te vullen.

 Op 1 maart 2021 om 08u00 zal hieronder een knop zichtbaar worden.
 (Gelieve de nieuwe leerling in te schrijven via een computer, niet via gsm of tablet)

Gelieve dus stipt om 08u00 te verversen, zodat de knop hieronder zichtbaar wordt.

"